Liên hệ

 CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÀ VÀ CÀ PHÊ CAZIN – NGUYỄN CẢNH DUY 

Địa chỉ

Tăng Lợi – Canh Vinh – Vân Canh – Bình Định

điện thoại

0914417583 - 0916007779
0256 3588 666

email

tradungcazin@gmail.com